Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 1999 р. № 309

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 960 від 14.06.2000,
№ 1124 від 27.08.2004, № 254 від 02.03.2010, № 642 від 28.07.2010,
№ 955 від 12.09.2011, № 538 від 07.08.2013)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про підготовку науково
-педагогічних і наукових кадрів

Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів і є обов’язковим для всіх вищих навчальних закладів та наукових установ України незалежно від їх підпорядкованості та форми власності.

Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі і докторантурі. Загальні положення

Докторантура і аспірантура

Здобувачі наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою

Переведення кандидатів наук, які працюють у вищих навчальних закладах, на посади наукових співробітників для завершення докторських дисертацій

Порядок проведення кандидатських іспитів

Додатки до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

ЗАВАНТАЖИТИ повний текст Положення