ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада Д 41.051.08 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів.

Тексти дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів розміщуються виключно з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та заборонені для копіювання!

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача

Тема дисертації, спеціальність

Дата захисту дисертації

Доступ до файлів

Кіндрачук Надія Мирославівна Соціально-культурні процеси в українському етнічному середовищі УРСР (60–70-і рр. ХХ ст.): динаміка, тенденції, наслідки

07.00.01 – історія України

3 лютого 2021 р.

Автореферат

 

Кіосак Дмитро Володимирович Соціально-економічна організація обробки кременю у суспільствах ранніх землеробів Карпато-Дунайського регіону (VI-IV тис. до н.е.)

07.00.02 – всесвітня історія

2 грудня 2020 р.

Автореферат

 

Шишко Олександр Григорович Політичний терор воєнно-політичних режимів у Херсонській та Одеській губерніях (січень 1918 р. – березень 1922 р.)

07.00.01 – історія України

25 листопада 2020 р.

Автореферат