Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій

ВИМОГИ
до оформлення дисертації

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40)


Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій

Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи. Зб нормат. док. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Л.І. Мірошниченко. – К.: Вид-во «Толока», 2012. – 56 с.

(Увага! У даному документі наведено Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, який не є чинним. Чинний Порядок)