Паспорт спеціальності 07.00.01

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

07.00.01 – історія України

 (Затверджено Постановою президії ВАК України 25.06.1998 № 37-06/6)

 I. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка досліджує перебіг історичного процесу на українській етнічній території з часів початку писемної історії й до сьогодення, розглядаючи національну історію у світовому та загальноєвропейському цивілізаційному контексті.

 II. Напрямки досліджень:

Історія Київської Русі.

Галицько-Волинське князівство.

Україна середньовічна. Українські землі під литовським та польським пануванням.

Визвольна війна українського народу XVII ст.

Українські землі у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій.

Національне відродження українського народу.

Історія української державної ідеї.

Історія національних визвольних змагань (1900-1920-ті рр.).

Історія української еміграції (1920-1930-ті рр.).

Україна у часи між двома світовими війнами (УРСР та західноукраїнські землі).

Історія України періоду Другої світової війни.

Повоєнна історія України.

Розбудова незалежної Української держави (90-ті рр. XX ст).

Історія культури українського народу.

Релігія і церква в історії України.

Міжнародні зв’язки України.

Джерелознавство.

Історія української діаспори.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

історичні науки.