Паспорт спеціальності 07.00.02

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

07.00.02 – всесвітня історія

(Затверджено Постановою президії ВАК України 21.05.1998 № 31-06/5)

 I. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка вивчає життя людського суспільства в усіх його проявах, зв’язках з природним середовищем, у його історичній спадкоємності від його появи до сьогодення з метою розуміння його сучасного стану та перспектив його розвитку.

 II. Напрямки досліджень:

Процес антропо- та соціогенезису, перехід від варварства до цивілізації.

Політичні форми суспільного життя, їх різновиди та тенденції розвитку. Перебіг політичної історії.

Соціальні форми суспільного життя, їх різновиди та тенденції розвитку.

Матеріальний побут, економіка, їх місце в історичному розвитку та взаємодія з іншими формами суспільного життя.

Ідеологічні форми суспільного життя, їх місце в історії людської цивілізації.

Історична спадкоємність у розвитку цивілізації.

Макро- і мікродемографічні процеси, їхнє місце в історичному розвитку людства.

Соціоекологія в історії людства

Етно- та соціопсихологія в історії людства.

Міжетнічні та міжнаціональні відносини у всесвітній історії.

Особистості, їхня роль у суспільному житті.

Культурні і духовні форми суспільного розвитку. Етнокультурні зв’язки.

 III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

історичні науки.