ВІДКРИТИЙ ДОСТУП

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада Д 41.051.08 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів.

Указані документи розміщуються виключно з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуків офіційних опонентів та заборонені для копіювання!

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

АРХІВ АВТОРЕФЕРАТІВ