Положення про спеціалізовану вчену раду

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
14.09.2011 № 1059

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10.10.2011 за № 1170/19908

Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
№ 270 від 12.03.2012

Положення про спеціалізовану вчену раду на сайті «Законодавство України»

 Положення про спеціалізовану вчену раду

І. Загальні положення

ІІ. Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради

ІІІ. Попередній розгляд дисертації у спеціалізованій ученій раді

ІV. Засідання спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації

V. Таємне голосування та робота лічильної комісії

VІ. Розгляд дисертації, надісланої до спеціалізованої вченої ради для додаткового розгляду (колективного рецензування)

VІІ. Проведення засідання спеціалізованої вченої ради для переатестації вченого

VІІІ. Засідання спеціалізованої вченої ради для розгляду питань про позбавлення наукових ступенів

ІХ. Проведення засідання спеціа­лізованої вченої ради для розгляду апеляції

Додатки до Положення про спеціалізовану вчену раду

ЗАВАНТАЖИТИ повний текст Положення