АНОНСИ ЗАСІДАНЬ

15 травня 2019 року о 13.00

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08
в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова
(вул. Єлісаветинська, 12, ауд. № 9)
відбудеться захист кандидатської дисертації
 

Янова Дмитра Мироновича

«Обіг монет Османської імперії

у Карпато-Дністровському регіоні (1381-1691 рр.)» 

спеціальність 07.00.02 всесвітня історія

Науковий керівник:

Дзиговський Олександр Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 

Офіційні опоненти:

Чучко Михайло Костянтинович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці);

Бакалець Олексій Андрійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів).

 

Запрошуються всі бажаючі! 

 

Документи у відкритому доступі знаходяться за посиланням:

http://history-rada.onu.edu.ua/vidkrytyj-dostup/kandydatski-dysertatsiyi/