КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада Д 41.051.08 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів.

Тексти дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів розміщуються виключно з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та заборонені для копіювання!

 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача

Тема дисертації, спеціальність

Дата захисту дисертації

Доступ до файлів

Удовік Віолетта Володимирівна

Японсько-українські відносини (1991-2016 рр.)

07.00.02 – всесвітня історія

1 листопада 2017 р.

Дисертація

Автореферат

Відгук офіційного опонента
Городньої Н.Д.

Відгук офіційного опонента
Микал О.К.

Усатенко Ігор Андрійович

Соціально-політичний розвиток капіталістичного суспільства в концепції І. Валлерстайна

07.00.02 – всесвітня історія

7 червня 2017 р.

Дисертація

Автореферат

Відгук офіційного опонента Трояна С.С.

Відгук офіційного опонента Герасимчук Т.Ф.

Левченко Галина Сергіївна

Газета «Одесский Вестник» (1827–1894): внесок у розвиток історичного краєзнавства на півдні України

07.00.01 – історія України

26 квітня 2017 р.

Дисертація

Автореферат

Відгук офіційного опонента Константінової В.М.

Відгук офіційного опонента Маньковської Р.В.

Ложешник Аліса Сергіївна Старшина козацьких військ на Півдні України (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.): просопографічний портрет

07.00.01 – історія України

26 квітня 2017 р.

Дисертація

Додатки до дисертації

Автореферат

Відгук офіційного опонента Мільчева В.І.

Відгук офіційного опонента Грибовського В.В.

Македон Вікторія Валеріївна

Національно-культурні об’єднання Одеси в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: виникнення, склад та діяльність

07.00.01 – історія України

5 квітня
2017 р.

Дисертація

Автореферат

Відгук офіційного опонента Шандри В.С.

Відгук офіційного опонента Білоусової Л.Г.

Прокоп Юлія Віталіївна Євреї-іноземці на півдні України (кінець XVIII – початок XX ст.): соціальний, правовий та культурний аспекти

07.00.01 – історія України

5 квітня
2017 р.

Дисертація

Автореферат

Відгук офіційного опонента Циганенко Л.Ф.

Відгук офіційного опонента Левченко Л.Л.