КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада Д 41.051.08 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів.

Тексти дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів розміщуються виключно з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та заборонені для копіювання!

 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача

Тема дисертації, спеціальність

Дата захисту дисертації

Доступ до файлів

Янов Дмитро Миронович

Обіг монет Османської імперії у Карпато-Дністровському регіоні (1381-1691 рр.)

07.00.02 – всесвітня історія

15 травня 2019 р.

Дисертація

Автореферат

Відгук офіційного опонента
Чучка М.К.

Відгук офіційного опонента
Бакальця О.А.