Спеціалізована вчена рада Д 41.051.08

Спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських дисертацій (з 1999 р. – і докторських) за спеціальностями 07.00.01 – історія України, 07.00.02 – всесвітня історія в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова була затверджена Наказом Вищої атестаційної комісії України від 31 жовтня 1996 р. № 39.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 975 строком до 31 грудня 2020 р. спеціалізованій вченій раді Д 41.051.08 надано право проводити захисти дисертацій за вказаними спеціальностями.

 

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.051.08

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада, місце роботи

Шифр спеціальності в раді

1. Сминтина Олена Валентинівна
голова ради

Доктор історичних наук, професор

Завідувач кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

07.00.01

2. Кушнір В’ячеслав Григорович – заступник голови ради Доктор історичних наук, доцент Декан факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  07.00.02
3. Петрова Наталія Олександрівна – вчений секретар ради

Кандидат історичних наук, доцент

Доцент кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

07.00.01

4. Барвінська Поліна Іванівна

Доктор історичних наук, доцент

Професор кафедри всесвітньої історії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

07.00.02

5. Бачинська Олена Анатоліївна

Доктор історичних наук, професор

Завідувач кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

07.00.01

6. Боднарюк Богдан Михайлович

Доктор історичних наук, доцент

Доцент кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

07.00.02

7. Васильчук Геннадій Миколайович

Доктор історичних наук, професор

Проректор з наукової роботи Запорізького національного університету

07.00.02

8. Вінцковський Тарас Степанович

Доктор історичних наук, доцент

Професор кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

07.00.01

9. Гончарук Тарас Григорович

Доктор історичних наук, професор

Професор кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

07.00.01

10. Грєбцова Ірена Світозарівна

Доктор історичних наук, професор

Завідувач кафедри всесвітньої історії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

07.00.02

11. Дзиговський Олександр Миколайович

Доктор історичних наук, професор

Професор кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

07.00.02

12. Діанова Наталія Миколаївна

Доктор історичних наук, професор

Професор кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

07.00.01

13. Довгополова Оксана Андріївна

Доктор філософських наук, професор

Професор кафедри філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

07.00.02

14. Дьомін Олег Борисович

Доктор історичних наук, професор

Професор кафедри всесвітньої історії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

07.00.02

15. Казакевич Геннадій Михайлович Доктор історичних наук, доцент Доцент кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка  07.00.02
16. Котляр Юрій Вадимович

Доктор історичних наук, професор

Завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили

07.00.01

17. Михайлуца Микола Іванович

Доктор історичних наук, професор

Завідувач кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету

07.00.01

18. Хмарський Вадим Михайлович

Доктор історичних наук, професор

Проректор з науково-педагогічної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

07.00.01

19. Циганенко Лілія Федорівна

Доктор історичних наук, професор

Проректор з науково-педагогічної роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету

07.00.01