АРХІВ АВТОРЕФЕРАТІВ

2014 рік

Ковальчук С.В.  Діяльність партії конституційних демократів напередодні та в період першої російської революції (1903 – 3 червня 1907 рр.)

Балицький О.Ю. Соціокультурна трансформація міст Бессарабії (ХІХ – початок ХХ ст.)

Залєвський В.В. Завершальний етап звільнення території СРСР у висвітленні мемуарів представників сухопутних військ РСЧА (грудень 1943 – листопад 1944 рр.)

Демченко О.П. Країни Причорномор’я у зовнішній політиці Великої Британії (1917 – 1920 рр.)

Сєрова К.Д. Внутрішня торгівля в Криму в другій половині XIX – на початку XX ст.

2015 рік

Штепко О.Ю. Історія культурного освоєння острова Зміїний

Джумига Є.Ю. Вплив Першої світової війни на повсякденне життя населення Одеси (1914 – лютий 1917 рр.)

Калініченко В.В. Інститут земельної громади в доколгоспному селі Наддніпрянської України (1917–1930 рр.)

Мусаєва У.К. Розвиток музейної справи в Кримській АСРР (1921–1941)

2016 рік

Вінцковський Т.С. Формування і діяльність місцевих органів влади першої УНР на півдні України

Дергачова А.С. Аргентина та Чилі у зовнішній політиці США (1939-1948 рр.)

Петров С.В. Політика СРСР щодо Євангельських церков у 1940-і – 1960-і роки

Стамбол І.І. Іван Львович Липа в українському національному русі (кінець ХІХ – початок 20-х років ХХ ст.)

Моторна І.В. Політика румунської адміністрації щодо етнічних груп на території Трансністрії (1941 – 1944 рр.)

2017 рік

Прокоп Ю.В. Євреї-іноземці на півдні України (кінець XVIII – початок XX ст.): соціальний, правовий та культурний аспекти

Македон В.В. Національно-культурні об’єднання Одеси в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: виникнення, склад та діяльність

Левченко Г.С. Газета «Одесский Вестник» (1827–1894): внесок у розвиток історичного краєзнавства на півдні України

Ложешник А.С. Старшина козацьких військ на Півдні України (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.): просопографічний портрет

Усатенко І.А. Соціально-політичний розвиток капіталістичного суспільства в концепції І. Валлерстайна

Удовік В.В. Японсько-українські відносини (1991-2016 рр.)

2019 рік

Янов Д.М. Обіг монет Османської імперії у Карпато-Дністровському регіоні (1381-1691 рр.)

2020 рік

Шишко О.Г. Політичний терор воєнно-політичних режимів у Херсонській та Одеській губерніях (січень 1918 р. – березень 1922 р.)

Кіосак Д.В. Соціально-економічна організація обробки кременю у суспільствах ранніх землеробів Карпато-Дунайського регіону (VI-IV тис. до н.е.)

2021 рік

Кіндрачук Н.М. Соціально-культурні процеси в українському етнічному середовищі УРСР (60–70-і рр. ХХ ст.): динаміка, тенденції, наслідки

Волканов С.І. Стратеги у політичному житті Афін V ст. до н.е.

Чепіженко В.В. Річард ІІ Плантагенет: політичні практики та концепція правління

Сердюк Ж.М. Становлення жіночої середньої освіти в Одесі (на прикладі Маріїнської жіночої гімназії (1869-1920 рр.)

Лісунець Л.І. Є.К. Воронцова: благодійна та культурно-просвітницька діяльність